ЗА МОНБАТ

Икономическа група Монбат е устойчива, вертикално интегрирана структура с над шейсетгодишна традиция в производството на акумулатори. Днес ние предлагаме стартерни и индустриални батерии за акумулаторната индустрия и се стремим да доразвием интегритета и разнообразието на нашия екип, партньори и акционери. Като глобална компания със силни позиции в ЕС  присъстваме в над 70 държави с повече от 20 различни приложения на нашите батерии.

Развиваме отношенията с партньорите и служителите си на базата на прозрачността, взаимното уважение и равните възможности.

Основната ни цел е поддържане темпа на растеж, чрез диверсификацията в основните бизнес направления - оловно-киселинни батерии, литиево-йонни батерии и рециклирани материали, - усвояването на нови технологии и инвестирането в професионалното и личностно развитие на служителите.