Нашите хора са нашият ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ

Това сме ние

В Монбат вярваме, че както професионализмът и експертизата на нашите служители са ценни, също толкова важно е и изграждането на добър, сплотен екип.

Затова ние насърчаваме и организираме различни активности и мероприятия, които ни помагат да изградим доверие, сътрудничество и усещане за принадлежност у нашите служители в неформална среда.

Знаем, че всеки човек е различен, затова се опитваме да предложим разнообразни събития, така че всеки да намери мястото си, било то в спортна инициатива, музикално събитие или културно мероприятие.