В Монбат се ръководим от ценности и фирмена политика, които допринасят за удовлетворението и развитието на служителите на компанията. Групата възприема най-добрите практики по отношение на етичните стандарти, антидискриминационните мерки и моралната отговорност. Отношенията си с нашите партньори и служители поддържаме на базата на прозрачността, взаимното уважение и равните възможност. Развиваме се както професионално, така и международно, с почти 1000 наети служители в 9 различни места по света.

Икономическа група Монбат е надежден и сигурен партньор. Ние поставяме фокус върху устойчивото развитие и насърчаваме прилагането на високи етични стандарти във всяка сфера на бизнеса ни.

Спазваме принципите на коректност, отговорност и почтеност в отношенията с нашите служители, клиенти и партньори, общество и околна среда.

Целта ни е внедряването на иновации в областта на технологиите и дизайна, с които да изпреварим нуждите и очакванията на нашите клиенти и партньори. Концепцията за иновациите отразява желанието ни да мислим и действаме извън традиционния подход и да разчупим  границите на идеите.

Стремим се към непрекъснато подобрение на нашата работа чрез развитие и усъвършенстване, прилагане на най-добри международни практики и съхраняване и предаване на натрупаните знания и умения. В Монбат се грижим нашите служители да бъдат постоянно в крачка с последните тенденции и най-нови технологии на световния пазар. 

В Монбат предлагаме възможност за професионален растеж на всички наши служители чрез курсове за обучение и възможности за учене по време на работата.

Важна стъпка в развитието на младите и талантливи служители е програмата за менторство, която насърчава споделянето на практически знания, както и индивидуалните планове за развитие, изготвени след оценка на представянето  на служителя.

Понякога и най-малкият проект може да създаде екип от колеги и да ви вдъхнови да направите крачка напред.

Ние активно подкрепяме всички възможности за израстването и усъвършенстването на служителите си както в професионален, така и в личен план.

Системата за възнаграждения в Монбат е в синхрон с бизнес стратегията ни и е основана на принципите на прозрачност и справедливост. Всеки служител в компанията има определена роля при постигането на целите и неговото възнаграждение изразява значимостта на тази роля. Нивата на възнаграждение са пряко обвързани с компетентностния модел за длъжността и целите на компанията и отразява изпълнението на ключови показатели, вътрешни проекти и комплексни задачи.

Предоставяме на служителите си и пакет от социални придобивки и компенсации, който е съобразен със спецификата на отделните длъжности и включва  безплатна храна и медицински прегледи, семейна почивка на море и планина, гъвкаво работно време и работа от разстояние, тиймбилдинг и организиране на различни спортни и културни инициативи.

Вълнуващи възможности могат да се очертаят в настоящото ви местоживеене, а може да бъдете насочени и към нов дом чрез програмата за мобилност на Монбат.

За всички работни позиции ние подпомагаме своите успешни кандидати при тяхното преместване и миграция, като осигуряваме и специален Пакет за релокация.

Икономическа група Монбат е надежден и сигурен партньор. Ние поставяме фокус върху устойчивото развитие и насърчаваме прилагането на високи етични стандарти във всяка сфера на бизнеса ни.

Спазваме принципите на коректност, отговорност и почтеност в отношенията с нашите служители, клиенти и партньори, общество и околна среда.

Целта ни е внедряването на иновации в областта на технологиите и дизайна, с които да изпреварим нуждите и очакванията на нашите клиенти и партньори. Концепцията за иновациите отразява желанието ни да мислим и действаме извън традиционния подход и да разчупим  границите на идеите.

Стремим се към непрекъснато подобрение на нашата работа чрез развитие и усъвършенстване, прилагане на най-добри международни практики и съхраняване и предаване на натрупаните знания и умения. В Монбат се грижим нашите служители да бъдат постоянно в крачка с последните тенденции и най-нови технологии на световния пазар.

В Монбат предлагаме възможност за професионален растеж на всички наши служители чрез курсове за обучение и възможности за учене по време на работата.

Важна стъпка в развитието на младите и талантливи служители е програмата за менторство, която насърчава споделянето на практически знания, както и индивидуалните планове за развитие, изготвени след оценка на представянето  на служителя.

Понякога и най-малкият проект може да създаде екип от колеги и да ви вдъхнови да направите крачка напред.

Ние активно подкрепяме всички възможности за израстването и усъвършенстването на служителите си както в професионален, така и в личен план.

Системата за възнаграждения в Монбат е в синхрон с бизнес стратегията ни и е основана на принципите на прозрачност и справедливост. Всеки служител в компанията има определена роля при постигането на целите и неговото възнаграждение изразява значимостта на тази роля. Нивата на възнаграждение са пряко обвързани с компетентностния модел за длъжността и целите на компанията и отразява изпълнението на ключови показатели, вътрешни проекти и комплексни задачи.

Предоставяме на служителите си и пакет от социални придобивки и компенсации, който е съобразен със спецификата на отделните длъжности и включва  безплатна храна и медицински прегледи, семейна почивка на море и планина, гъвкаво работно време и работа от разстояние, тиймбилдинг и организиране на различни спортни и културни инициативи.

Вълнуващи възможности могат да се очертаят в настоящото ви местоживеене, а може да бъдете насочени и към нов дом чрез програмата за мобилност на Монбат.

За всички работни позиции ние подпомагаме своите успешни кандидати при тяхното преместване и миграция, като осигуряваме и специален Пакет за релокация.