С различните си местоположения, Монбат предлага истинско културно разнообразие и възможност за обмяна на опит в групата. Следвайки стратегията си за пазарно разделение и разнообразие, служителите са фокусирани не само в България като основно седалище на Монбат, но и в държави от ключово значение за развитието на бизнеса, като Италия, Сърбия, Румъния, Германия и Нигерия.

Като типична индустриална структура, икономическата група Монбат държи фокуса си върху хората, ангажирани в производството, със съответната адекватна административна подкрепа. С развитието на бизнеса, в последните 7 години броят на заетите работници в производството нараства почти 3 пъти, увеличавайки и броя на служителите в административните звена.

Ето какво мислят някои от нашите хора за Монбат, както и защо са избрали компанията за развитие на професионалната си кариера.

Ние, в Монбат, сме убедени, че успехът на бизнеса ни зависи от таланта и приноса на всеки служител.

Предлагаме новаторска, етична, ориентирана към растежа работна среда. Насърчаваме взаимното уважение, доверието и почтеността на нашите служители. Вярваме, че всеки има право на справедливо и уважително отношение на всяка стъпка от професионалния си път при нас. Затова работим проактивно в посока да създаваме среда,  в която всички служители  имат равен достъп до възможности и ресурси и се чувстват сигурни да изразят свободно своето мнение. Целта ни е нашите  служители да имат достатъчно причини да се гордеят с компанията, в която работят.  

Ние търсим съмишленици! Ако Вие намирате себе си в редовете дотук, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще се опитаме да Ви вдъхновим и да Ви насърчим да се развиваме заедно! Защото искаме да правим нещата с хора, които ни допадат и които споделят целите ни!

Маргарита Борисова, Директор Човешки капитал, Монбат Груп

Защо нашите служители избират Монбат

Радослав Лазаров

Мениджър Производство "Монтаж Стартерни Батерии",
Монбат АД, България

Аз съм второ поколение работник в Монбат, целият професионален път на баща ми е преминал тук.

Монбат ми дава сигурност и развитие.

Работя в Монбат, защото получавам сигурност, постоянно подобряване на работния процес и модернизация на оборудването, добро заплащане, множество социални придобивки, много добра работна атмосфера и коректно отношение. 

Стоянка Попович

Административен служител, Monbat PLC DOO, Сърбия

Ние с Монбат се намерихме в точния момент. Получих работата, за която имах нужното образование, а МОНБАТ получи служител с подходящата квалификация и мотивация.

5 причини да избера Монбат:

 • Приятни междуличностни отношения;
 • Добро сътрудничество между служителите, също и между служителите и ръководителите;
 • Ценят се трудолюбиви, добри  и лоялни служители;
 • Много коректно възнаграждение;
 • Грижа за служителите.

Илхан Арабаджиев

Експерт Здравословни и безопасни условия на труд, Старт АД, България

Аз се присъединих към Старт АД заради възможността за професионално развитие.

Сега, като част от екипа, мога да кажа, че се чувствам още по-мотивиран и готов да посрещна всяко предизвикателство. Моят стимул за работа всеки ден и моя основна цел е опазването на здравето и безопасността на колегите.

Ваня Икова

Химик, контрол на качеството, Монбат Рисайклинг ЕАД, България

 Обичам химията от момента, в който започнах да я изучавам, избрах я за професионалната си реализация! Обичам и работата си, която изпълнявам в Монбат Рисайклинг вече 10 години!

 
Ако трябва да изброя пет причини за работата ми във фирмата, макар че са повече, то те биха били следните:  

 • Многообразие на ежедневните задачи и дейности; 
 • Работа с високотехнологична апаратура; 
 • Възможност за вземане на самостоятелни решения и произтичащата отговорност от това; 
 • Много добри условия на труд; 
 • Признанието и уважението на моя труд.

Сабрина Ургезе

Асистент Маркетинг и продажби, STC S.R.L., Италия

Благодарение на STC и МОНБАТ най-накрая имах шанса да се установя в родния си град, като същевременно останах в контакт с хора от различни части на земното кълбо, практикувайки различни езици и продължавайки да пътувам, за да участвам в конференции и изложби.

МОНБАТ ми даде възможност да се отворя за нови хоризонти, да усвоя  нови умения от организационна гледна точка и да се съсредоточа върху важността на работата в екип.

5 причини да изберете МОНБАТ? 

 • Това е водеща, мощна и надеждна европейска компания;
 • Тя е фокусирана върху иновациите и има постоянна визия за своята стратегията;
 • Приема вертикално интегриран бизнес модел;
 • Това е динамична група с непрекъснато развитие и разширяване;
 • Винаги е отворена за добри и интересни идеи.

Радослав Лазаров

Мениджър Производство
"Монтаж Стартерни Батерии", Монбат АД, България

Аз съм второ поколение работник в Монбат, целият професионален път на баща ми е преминал тук.

Монбат ми дава сигурност и развитие.

Работя в Монбат, защото получавам сигурност, постоянно подобряване на работния процес и модернизация на оборудването, добро заплащане, множество социални придобивки, много добра работна атмосфера и коректно отношение. 

Стоянка Попович

Административен служител, Monbat PLC DOO, Сърбия

Ние с Монбат се намерихме в точния момент. Получих работата, за която имах нужното образование, а МОНБАТ получи служител с подходящата квалификация и мотивация.

5 причини да избера Монбат:

 • Приятни междуличностни отношения;
 • Добро сътрудничество между служителите, също и между служителите и ръководителите;
 • Ценят се трудолюбиви, добри  и лоялни служители;
 • Много коректно възнаграждение;
 • Грижа за служителите.

Илхан Арабаджиев

Експерт Здравословни и безопасни условия на труд, Старт АД, България

Аз се присъединих към Старт АД заради възможността за професионално развитие.

Сега, като част от екипа, мога да кажа, че се чувствам още по-мотивиран и готов да посрещна всяко предизвикателство. Моят стимул за работа всеки ден и моя основна цел е опазването на здравето и безопасността на колегите.

Ваня Икова

Химик, контрол на качеството, Монбат Рисайклинг ЕАД, България

Обичам химията от момента, в който започнах да я изучавам, избрах я за професионалната си реализация! Обичам и работата си, която изпълнявам в Монбат Рисайклинг вече 10 години!

Ако трябва да изброя пет причини за работата ми във фирмата, макар че са повече, то те биха били следните:  

 • Многообразие на ежедневните задачи и дейности; 
 • Работа с високотехнологична апаратура; 
 • Възможност за вземане на самостоятелни решения и произтичащата отговорност от това; 
 • Много добри условия на труд; 
 • Признанието и уважението на моя труд.

Сабрина Ургезе

Асистент Маркетинг и продажби, STC S.R.L., Италия

Благодарение на STC и МОНБАТ най-накрая имах шанса да се установя в родния си град, като същевременно останах в контакт с хора от различни части на земното кълбо, практикувайки различни езици и продължавайки да пътувам, за да участвам в конференции и изложби.

МОНБАТ ми даде възможност да се отворя за нови хоризонти, да усвоя  нови умения от организационна гледна точка и да се съсредоточа върху важността на работата в екип.

5 причини да изберете МОНБАТ? 

 • Това е водеща, мощна и надеждна европейска компания;
 • Тя е фокусирана върху иновациите и има постоянна визия за своята стратегията;
 • Приема вертикално интегриран бизнес модел;
 • Това е динамична група с непрекъснато развитие и разширяване;
 • Винаги е отворена за добри и интересни идеи.